Opzeggen

Wetgeving
Conform de Nederlandse abonnementenwetgeving wordt uw abonnement op SPORTgericht tot wederopzegging automatisch met telkens drie maanden verlengd. De opzegtermijn is één maand. Dus:
- opzeggen voor 1 december betekent einde abonnement per 1 januari;
- opzeggen voor 1 maart betekent einde abonnement per 1 april;
- opzeggen voor 1 juni betekent einde abonnement per 1 juli;
- opzeggen voor 1 september betekent einde abonnement per 1 oktober.

Jaarfactuur
Om de administratieve lasten voor onze kleine uitgeverij te beperken ontvangt u van ons jaarlijks één factuur, waarmee u de betreffende jaargang vooraf betaalt. Onze standaardtarieven en kortingen zijn hierop gebaseerd. Als u gedurende het jaar opzegt, betalen wij u een deel van uw abonnementsgeld terug op basis van de losse nummer prijs van € 13,50 (zie onderstaand rekenvoorbeeld). Dit geldt ook voor meerjarige abonnementen.

Rekenvoorbeeld (o.b.v. abonnementsprijzen 2024)
U zegt op 15 mei op. Dit betekent dat het abonnement stopt op 1 juli. U heeft in dat jaar dan 3 van de 6 nummers ontvangen (feb/apr/jun). De kosten daarvoor zijn 3 x 13,50 = 40,50 euro. Als u voor de lopende jaargang 70,00 euro heeft betaald (ons standaardtarief in 2024) betalen wij u 29,50 euro terug. Als u korting heeft gekregen wegens uw lidmaatschap van één van onze partners of omdat u een student-abonnement heeft, zal het bedrag dat u retour ontvangt lager uitvallen en kan het aantrekkelijker zijn om met ingang van het nieuwe jaar op te zeggen. U kunt hier zelf uw keuze in maken en deze aan ons doorgeven.

Buitenlandse abonnementen
Voor buitenlandse abonnees wijkt de bovenstaande berekening af i.v.m. de hogere portokosten.

Opzeggen
U kunt uw abonnement alleen opzeggen als u aan uw financiële verplichtingen jegens ons hebt voldaan. Als er nog een of meer facturen openstaan, dient u deze eerst te betalen. Als wij u na uw opzegging een factuur sturen voor het restant van de looptijd van uw abonnement en u overschrijdt een opzegtermijn doordat u de factuur niet binnen de betalingstermijn betaalt, dan vervalt uw opzegging en wordt uw abonnement automatisch met drie maanden verlengd.

Opzeggen van het abonnement kan per e-mail (sportgericht@xs4all.nl) of per post onder vermelding van uw naam, postadres en abonneenummer (indien bij u bekend). Na administratieve verwerking van uw opzegging volgt onze bevestiging per e-mail en de eventuele terugbetaling (zie boven). Ons advies is deze bevestiging te bewaren.

Ontvangt u geen bevestiging? Neem dan a.u.b. contact met ons op, want dan heeft uw opzegging ons niet bereikt.